Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

En aquest mandat el Servei de Prevenció i Gestió de Residus ha iniciat el desplegament de les actuacions que estaven previstes en el Programa de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). Així mateix, s’ha redactat el Pla metropolità de prevenció de residus municipals (PMPRM) i dues normatives rellevants com la Llei de residus i sòls contaminats i el Reial decret d’envasos i residus d’envasos. Finalment, val la pena esmentar el canvi d’hàbits provocat per la covid-19, que ha comportat la disminució de la quantitat de residus generats: augmenta als municipis més petits, disminueix als grans.