Habitatge

Habitatge

L’habitatge públic com a projecte metropolità

La política metropolitana d’habitatge permet reduir les desigualtats socials, millorar la integració urbana, contribuir a una economia baixa en carboni gràcies al foment d’habitatges sostenibles i impulsar el desenvolupament econòmic i l’ocupació. Per garantir el dret a l’habitatge, tal com estipula la línia 4 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023), l’AMB té instruments bàsics: l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CHM), l’operador mixt d’habitatge de lloguer assequible Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). A més, juntament amb altres administracions, participa a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB), un instrument supramunicipal de recerca i anàlisi d’informació sobre l’habitatge.

PAM 2019-2023

finalitzats o en curs HABITATGES PÚBLICS
amb la màxima qualificació en el certificat d'eficiència energètica (A) PROMOCIONS IMPSOL
per a la rehabilitació energètica fins l'any 2026 de més de 13.000 habitatges INVERSIÓ NGEU
al simulador de rehabilitació del CMH CONSULTES MENSUALS
dels habitatges públics construïts LLOGUER
per a futures promocions ESTUDIS PREVIS