Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Governança i comunicació

Governança

L’assoliment dels objectius establerts en el PREMET25 i el desplegament de les actuacions que preveu, requereix noves formes de governança que ha de liderar l’AMB en l’àmbit metropolità. Ha implicat la generació d’espais de col·laboració entre municipis, l’AMB i altres agents, i d’eines que faciliten la transparència, la rendició de comptes i la participació pública. Així mateix, s’han desenvolupat instruments que afavoreixen el desplegament i la incentivació de la participació en la recollida selectiva. Algunes iniciatives que cal destacar són: 

  • Redacció dels PLAMIR.
  • Col·laboració amb els municipis en el seguiment de les dades de participació derivades del tancament de contenidors i nous sistemes porta a porta.
  • Establiment de convenis amb els municipis per compensar l’increment de costos dels nous sistemes de recollida selectiva.
  • Revisió del padró de contribuents comercials per millorar la TMTR comercial incorporant-hi criteris ambientals.
  • Finalització dels projectes de millora de gestió de residus subvencionats per l’AMB.

Comunicació

Durant el mandat 2019-2023 s’han dut a terme diferents accions de comunicació i divulgació en relació amb la gestió de residus. Aquestes es poden dividir en quatre àmbits principals: 

  • Seminaris ambientals: amb l’objectiu de posar en comú diferents aspectes clau de la gestió de residus al territori metropolità. S’han dut a terme seminaris ambientals on han participat els 36 municipis metropolitans.
  • Prevenció: s’han fet ponències tècniques en diferents plataformes, així com entrevistes en altres mitjans de comunicació. Els butlletins que difonen els tallers i l’agenda de mercats de segona mà arriben a 6.600 i 11.000 subscripcions, respectivament. El canal de Youtube segueix tenint molt d’èxit, amb més de 4.500.000 de visualitzacions acumulades i 9.800 subscripcions. A banda, s’ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per crear més contingut, com la sèrie “Fes-ho tu mateix”, que actualment té 3 edicions.
  • Gestió i tractament: s’han dut a terme presentacions per explicar el paper de l’AMB en la gestió i el tractament dels residus municipals, tant en països en vies de desenvolupament, amb Cooperació Internacional, així com entrevistes per a premsa i participació en el fòrum del Comitè de les Regions a Brussel·les.
  • Projectes d’innovació: s’ha fet difusió dels diferents projectes d’innovació en què participa l’AMB en congressos i esdeveniments locals, nacionals i internacionals. Per altra banda, també s’han publicat articles en revistes científiques i de divulgació.

Així mateix, amb l’objectiu d’apropar el públic general a la gestió de residus, s’ha creat el Blog de Residus de l’AMB on es penja una publicació quinzenal.