Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Seguiment ambiental

L’AMB fa una supervisió dels plans de vigilància ambiental de les plantes de tractament de residus, la majoria amb la disposició dels certificats ISO 14001:2015 i amb certificació ambiental Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Com que un dels impactes més rellevants a l’entorn d’aquestes plantes és l’afectació per olors, l’AMB participa activament en el desenvolupament d’una norma tècnica d’olor basada en la ciència ciutadana, atesa la seva expertesa d’anys en l’anàlisi de queixes per olors. No hi ha una regulació en aquesta matèria, i per això es considera que una norma tècnica de ciència ciutadana en olors pot ser un document de referència a escala local, comunitària, estatal i internacional sobre com abordar els registres i els episodis d’olor, valorant les aportacions dels receptors de les molèsties.

Mitjançant els projectes europeus i la innovació es treballa en la recerca de processos cada cop més òptims que contribueixin a la reducció dels residus i les emissions, l’eficiència energètica i la recuperació de nutrients per tal de minimitzar els impactes mediambientals, reduir la petjada de carboni de les instal·lacions i millorar la qualitat de vida a les ciutats metropolitanes.