Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Informació digital

Es treballa amb l’objectiu de millorar la gestió de la informació digital dels serveis que es duen a terme en matèria de residus. Les actuacions s’articulen al voltant de dos eixos: la millora contínua i la millora a llarg termini.

Per una banda, s’ha executat un contracte de serveis per fer una anàlisi funcional del sistema d’informació. S’ha treballat per al desenvolupament d’un nou sistema d’informació, orientat a millorar la gestió global de la informació mitjançant un canvi tecnològic que dotarà l’AMB i els municipis metropolitans de noves eines per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la gestió de la informació. Aquest canvi tecnològic és necessari per afrontar els nous reptes que es plantegen en la gestió de residus, sobretot els que es deriven del desplegament de nous sistemes de recollida de residus com el porta a porta o els contenidors intel·ligents.

A més, durant el 2020 es va adquirir un sistema automàtic de comunicació d’incidències en les dades de pesades a les plantes de tractament, també es va desplegar un nou portal per als ajuntaments a través del qual tenen accés a informació estadística sobre la generació de residus del seu municipi, incidències relacionades amb les deixalleries i amb les emissions d’olors de les instal·lacions de tractament de residus. El nou portal d’ajuntaments ha contribuït a la transparència de dades i a fer que la comunicació amb els ajuntaments metropolitans sigui més àgil.

Nova web sobre dades de residus

Durant aquest període s’ha treballat per millorar l’experiència del ciutadà a l’hora de cercar informació relacionada amb la gestió de residus, així com facilitar l’accés a la informació i la transparència en la gestió dels residus municipals. És per aquest motiu que s’han desenvolupat i enriquit diferents aspectes del web:

  • S’ha redefinit el format i el contingut general de l’apartat de residus del web corporatiu. Ara la informació està estructurada en sis blocs principals: model de gestió, planificació, innovació, prevenció, recollida i instal·lacions. 
  • S’han creat mapes i gràfics interactius, mitjançant sistemes d’informació geogràfica, que permeten conèixer quina és la generació anual per fracció de residu i municipi, així com la quantitat tractada i la instal·lació on es gestionen.
  • S’ha creat un apartat específic relacionat amb el dipòsit controlat de la Vall d’en Joan. S’hi mostren cronològicament i de manera senzilla quines accions s’han dut a terme al llarg dels anys.
  • S’ha creat una nova pàgina web específica per al Consorci de l’Ecoparc 4, que permet donar-li més visibilitat.