Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Recollida selectiva per fraccions

En aquest mandat s’ha compartit, a la web de l’AMB, tota la informació de la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus desplegada en el territori metropolità. És una manera de tenir les dades a l’abast del ciutadà, que es fa mitjançant una visualització geolocalitzada del volum de recollida de residus per municipis. També permet conèixer, per a cada municipi, a quines plantes s’envien a tractar les fraccions de residus recollits.

El gràfic següent mostra l'evolució de la recollida de residus de les principals fraccions: fracció orgànica del residu municipal (FORM), resta, envasos i residus d’envasos (ERE), paper i cartró i vidre, entre els anys 2019 i 2022.

 

 

 

Deixalleries o punts verds

Les deixalleries o punts verds que integren la xarxa metropolitana de deixalleries són un equipament clau en la recollida selectiva de residus. Aquests centres emmagatzemen els residus municipals, de generació domèstica, que no estan coberts per la recollida ordinària. Els residus se separen per tipologies i diferents empreses solen ser les encarregades de recollir-los per reaprofitar-los o reciclar-los.

Les deixalleries mòbils són vehicles equipats que fan la recollida itinerant en diferents localitzacions dels municipis, per facilitar al ciutadà la recollida selectiva d’aquests materials.

L’any 2019, l’ARC va fer una campanya de difusió activa per recollir les agulles i els objectes punxants que es generaven als domicilis, a través de les deixalleries.

A conseqüència de la pandèmia de la covid-19, durant l’any 2020, les deixalleries fixes i mòbils van disminuir la seva activitat i es van restringir les entrades i els horaris per poder donar compliment a les mesures sanitàries recomanades pel Govern.

L’any 2021 l’AMB va elaborar un projecte per millorar l’oferta de les activitats de la deixalleria i es va construir una aula d’educació ambiental a Santa Coloma de Gramenet.

A finals de l’any 2021 es va fer formació específica en algunes deixalleries sobre la gestió correcta i la selecció de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) aptes per a preparació per a la reutilització (PxR). El principal objectiu era millorar la capacitació del personal de les deixalleries i resoldre’ls dubtes sobre la gestió i l’emmagatzematge d’aquests materials. La campanya va ser impulsada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració d'Ofiraee, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

A principis de l’any 2022 va començar la construcció d’una nova deixalleria a Sant Just Desvern que millora les prestacions de la deixalleria existent, més propera al municipi i al ciutadà i que inclou una aula ambiental per fer tallers de reparació d’electrodomèstics, entre d’altres.

L’any 2022, també es va obrir licitació per redactar el projecte de construcció d’una nova deixalleria a Ripollet, ubicada en terrenys municipals, més moderna i sostenible, com un espai d’educació ambiental i més propera al ciutadà.

El segon semestre de l’any 2022, es van substituir els antics camions que feien el servei de deixalleria mòbil als diferents municipis metropolitans per noves furgonetes que funcionen amb gas natural, més pràctiques i menys contaminants. A part de la millora mediambiental que suposen, els nous vehicles donen servei també els dies de pluja, ja que la part d’emmagatzematge és més estanca.

Nova flota de vehicles per al servei de deixalleries mòbils