Territori

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Un territori metropolità més equitatiu, sostenible, socialment just i de qualitat, gràcies al treball tècnic i la coordinació amb els ajuntaments

Durant la pandèmia es va fer evident la importància de poder accedir a les places, els parcs, els boscos, les platges i els espais fluvials més propers. Així doncs, tal com estipula la línia 6 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023), s’han impulsat polítiques metropolitanes de preservació i promoció dels espais naturals i lliures i s’han coordinat plans, programes i projectes d’abast metropolità per reforçar la vertebració del territori i la cohesió social (línia 5). També s’ha treballat en les infraestructures per al desenvolupament sostenible (línia 7) i en la millora de la integració d’aquestes infraestructures per tal d’augmentar la qualitat de l’espai públic.

PAM 2019-2023

de camins fluvials i del seu entorn GESTIÓ
en curs o finalitzades OBRES
parcs metropolitans GESTIÓ
de platges metropolitanes GESTIÓ
persones en activitats en parcs i platges PARTICIPACIÓ
renovat amb tecnologia LED ENLLUMENAT RONDES BCN