Administració metropolitana

Administració metropolitana

Modernització de l’administració des de l’eficiència i la proximitat a les persones.

La inesperada i excepcional situació causada per la covid-19 ha caracteritzat el curs d’aquest mandat. Per superar els nous reptes ha calgut desenvolupar una mirada sensible als efectes de la crisi pandèmica en les finances públiques i adaptar els projectes a noves necessitats socials. Tanmateix, s’ha treballat per aconseguir l'equilibri financer i garantir la prestació de serveis metropolitans i alhora la seva millora. 

Aquesta nova realitat ha accelerat la modernització administrativa tal com s’estableix a la línia 9 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023). Els reptes metropolitans requereixen una administració àgil, eficient, col·laborativa i que posi èmfasi en el bon govern i el govern obert.

PAM 2019-2023