Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible

Durant aquest mandat s'ha treballat en l’expansió de la infraestructura necessària per millorar l’oferta de serveis de mobilitat sostenible, el desenvolupament del Pla metropolità de mobilitat urbana, la digitalització i la captació de fons europeus per optimitzar els recursos públics per tal d’avançar en la millora de la qualitat de l’aire en el territori metropolità i en la promoció de la mobilitat sostenible, activa, saludable, eficient i equitativa.