Emergència climàtica i educació ambiental

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

L’AMB va assumir la urgència de donar resposta a la crisi climàtica i durant el període 2015-2019 va aprovar la Declaració d’emergència climàtica (DEC) que respon a la necessitat d’actuar davant la situació crítica en què ens trobem. La DEC integra cinc reptes transversals, sota els quals pivoten les accions que caldrà dur a terme durant els propers anys, amb la finalitat d’assolir els objectius que estableix la Unió Europea de reducció d’emissions el 2030 i de neutralitat climàtica el 2050. En el marc de la DEC, s’ha fet un inventari d’emissions de GEH per conèixer l’evolució de les emissions dels sectors industrial, serveis, transport, etc. del territori metropolità.