Ecologia

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Per un model de desenvolupament més sostenible a través de la gestió dels serveis amb qualitat i eficiència

Davant la situació de crisi global, s’ha treballat per promoure un model de desenvolupament més sostenible, a través de nous sistemes de producció d’energia, millorar el cicle integral de l’aigua i el tractament dels residus, i intensificar els programes d’educació ambiental, informació i assessorament dirigits a la ciutadania, als diversos sectors socials i a les activitats econòmiques. Es consolida el desenvolupament del Pla clima i energia per permetre la transició energètica i fer front a l’emergència climàtica, tal com es desprèn de la línia 14 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023). S’intensifica el programa metropolità d’educació ambiental Compartim un Futur i s’expandeixen territorialment les activitats d’educació ambiental (línia 15). També s’han aprovat el PREMET25, el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (línia 16), i el PECIA, el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (línia 17). 

PAM 2019-2023

ecologia-aigua-regenerada l'any 2022 AIGUA REGENERADA
per lluitar contra el dèficit hídric PLA ESTRATÈGIC
participants en el programa educatiu COMPARTIM UN FUTUR
de residus per habitant i any RECUPERACIÓ
instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis públics IMPLANTACIÓ
segons el municipi RECOLLIDA SELECTIVA