Prevenció i gestió de residus

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Prevenció

Dels projectes que s’han continuat desenvolupant destaca el programa Millor que Nou, una iniciativa que promou la reducció de la generació de residus a través de l’allargament de la vida útil dels productes i la seva reutilització. Aquest programa inclou tallers de reparació de productes i assessorament sobre com reduir la generació de residus.

Malgrat el tancament del servei Reparat Millor que Nou, situat al local del carrer de Sepúlveda de Barcelona, durant la covid-19 es va crear contingut en línia i es va continuar atenent la ciutadania a través de videotrucada. Un cop reobert el servei, s’ha fet un control de l’aforament. Després de l’experiència, s’ha introduït la inscripció prèvia per poder planificar els serveis que es presten i atendre millor els assistents.

Com a novetats del servei al local, cal indicar l’adquisició d’equipament d’última generació, el desplegament del servei de l’Estriteca (préstec d’eines) i la redacció d’un nou reglament d’ús que unifiqui el servei de reparació i d’intercanvi d’objectes.

Tot i les activitats de prevenció ja establertes, el servei a la resta de municipis s’ha ampliat amb una programació setmanal a les Re-parades (tallers de reparació) de Cornellà de Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat, i s’han programat activitats en coordinació del servei d’Espai Públic i les jugatecambientals de l’AMB. Cal destacar el pic d’activitats que s’aconsegueix durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus: a la darrera edició de l’any 2022, es van dur a terme més de 30 activitats entre tallers i estands per a esdeveniments públics.

Es treballa per impulsar una programació estable a la zona del Besòs, a part de la que ja hi ha establerta a Sant Cugat del Vallès. S’han fet tallers i assessoraments puntuals en ubicacions on fins ara hi havia poca activitat com Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès.

A banda de les activitats consolidades, s’ha redactat un Pla metropolità de prevenció de residus municipals (PMPRM) que estableix les línies d’actuació per prevenir la generació de residus i millorar la gestió dels residus generats. Aquest pla inclou mesures com la promoció de la reutilització, la reducció de l’ús de plàstics d’un sol ús amb l’objectiu de contribuir a assolir la reducció del 10 % dels residus municipals l’any 2025, respecte als valors de l’any 2010.

Prevenció