Presidència i transparència

AMB

Un projecte metropolità de coordinació amb els ajuntaments i amb mecanismes de cooperació i col·laboració

Incrementar la relació amb els municipis ha estat l’eix central de l’acció d’aquest mandat per compartir els problemes i les dificultats, però també els projectes i les iniciatives necessàries per a la millora la governança i la coordinació socioinstitucional, tal com es preveu a la línia 1 del Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023). També s’ha vetllat per assolir alguns reptes transversals que requerien una intervenció integral, com el cas de l’amiant (línia 3) o el seguiment i la participació en el disseny i l’execució de les millores i modificacions de les grans infraestructures com el port i l’aeroport, entre d’altres. Un altre aspecte important ha estat l’impuls d’iniciatives i normatives que garanteixin un model basat en la transparència, la integritat pública i el bon govern (línia 2), per desplegar l’aplicació de la normativa i incorporar l’objectiu 16 («Pau, justícia i institucions sòlides») de l’Agenda 2030 de l’ONU.

PAM 2019-2023