Acció internacional

Acció internacional

Gestió del coneixement

La gestió del coneixement és un dels eixos prioritaris del Pla d’internacionalització de l’AMB. En aquest àmbit l’AMB col·labora amb fàbriques d’idees (think tanks), centres de formació i recerca que prioritzen la gestió urbana i metropolitana a escala internacional. D’altra banda l’AMB també fa visites d’estudi i acull diferents delegacions internacionals que en aquest mandat són molt significatives, si bé han estat menys nombroses com a resultat de la pandèmia de la covid-19.

CIDOB

L’AMB forma part del patronat del Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB) i la seva col·laboració s’estipula sobre la base d’un conveni anual a través del qual s’han desenvolupat les activitats i els projectes següents: cicle de seminaris sobre geopolítica i comerç (2020, 2021 i 2022); impuls d’una nova línia de treball sobre prospectiva, organització de sessions de treball sobre el pressupost europeu amb l’eurodiputat Jan Olbrycht, sobre Next Generation amb la directora de la Comissió Europea Rosa Aldea o sobre la regió mediterrània amb l’economista Rym Ayadi; col·laboració amb l’Anuari amb la publicació d’un article, i presentació de l’informe anual sobre els fets que marcaran l’agenda internacional.

CIDOB

IBEI

L’AMB és patrona de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) amb el qual col·labora a través d’un conveni anual relacionat amb les competències metropolitanes. Per mitjà d’aquest conveni s’organitzen sessions formatives conjuntes com la Summer School, un curs anual de formació sobre gestió urbana i metropolitana, també s’elaboren documents en àmbits d’interès com el conflicte de Síria o l’acollida de persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. Anualment l’AMB també acull un estudiant del Màster de Relacions Internacionals de l’IBEI amb conveni de pràctiques.

IBEI

IERMB

En aquest mandat l’Àrea d’Internacional i de Cooperació s’ha incorporat al contracte programa que l’AMB té amb l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Dins d’aquesta col·laboració s’han elaborat tres informes: un sobre els indicadors de l’Observatori de metròpolis (2022), un sobre la nova política de cohesió 2021-2027 i el paper de l’AMB (2022) i, finalment, un sobre la conceptualització de les solucions metropolitanes (2023). Igualment l’IERMB ha col·laborat en el projecte europeu METRO Solutions sobre el paper de les àrees metropolitanes en la política de cohesió.

IERMB

Informes temàtics

Solucions metropolitanes

A partir del congrés internacional MetroSolutions celebrat al Citilab de Cornellà (2022) s’ha treballat en la conceptualització i l’anàlisi de les solucions metropolitanes, que es configuren com estratègies i polítiques públiques metropolitanes que donen resposta a reptes i necessitats ciutadanes i que ajuden a procurar complir els objectius recollits a les agendes globals de desenvolupament. Aquestes solucions, que estan recollides a la web del congrés, contribueixen a la construcció urbana, són multidimensionals, multiactor i multinivell, i idealment estan construïdes amb participació de la ciutadania i els principals agents. Finalment, són escalables i transferibles a altres metròpolis i reptes.

MetroSolutions

Atenció de delegacions internacionals

El Servei de Relacions Internacionals gestiona l’organització i acollida de delegacions internacionals a l’AMB. Aquestes visites han estat una oportunitat per explicar l’AMB i les principals polítiques metropolitanes i també per conèixer altres experiències. La pandèmia de la covid-19 ha comportat una reducció del nombre de visites, tanmateix durant aquest mandat s’han rebut 68 delegacions d’arreu del món. Aquestes es distribueixen en els següents tipus d’institucions: ajuntaments 30 %, àrees metropolitanes 21 %, universitats 14 %, governs nacionals 12 %, governs regionals 6 %, organitzacions internacionals 2 % i altres entitats 15 %.