Acció internacional

Acció internacional

Agenda global

El PAM de l’AMB s’ha fet per primera vegada amb una mirada i un seguiment vinculats als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, la Nova Agenda Urbana i altres agendes globals com l'Acord de París. Així mateix, diferents projectes de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació tenen una vinculació clara amb els ODS.

Cal destacar la signatura d’un acord de col·laboració (2021-2024) amb ONU-Habitat, l’agència de les Nacions Unides per als temes urbans i metropolitans, del qual es deriven algunes activitats com:

  • L’organització a Barcelona de la reunió del capítol europeu de l’Informe mundial sobre l’estat global de les metròpolis.
  • La participació de l’AMB a la reunió del capítol llatinoamericà de l’Informe de l’Experts Group Meeting (EGM) a Medellín.
  • La celebració d’un curs de formació conjunt sobre gestió urbana i metropolitana amb l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
  • L’organització del congrés internacional MetroSolutions.
  • El projecte Heritopolis sobre el paper del patrimoni a les àrees metropolitanes.
  • La participació en el Diàleg nacional sobre la consolidació de l’àrea metropolitana a Paraguai (AMUAMA).
  • La recepció d’una delegació de Douala (Camerún) a l’AMB.

L’AMB, la Generalitat de Catalunya, l’INCASÒL, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona han participat conjuntament a les diferents edicions del Fòrum Urbà Mundial que organitza ONU-Habitat amb un estand conjunt i l’organització d’activitats i conferències. En aquest període s’han celebrat les edicions del Fòrum a Abu Dhabi (2020) i a Katowice (2022). En aquest darrer es va organitzar un trobada de treball en comú titulada “Solucions metropolitanes innovadores als reptes d’inclusió de les ciutats”, amb l’objectiu de debatre i compartir exemples metropolitans innovadors, polítiques públiques i solucions que s’estan implementant per potenciar metròpolis inclusives i equitatives. L’esdeveniment va reunir representants polítics i tècnics, agents i comunitats de diferents països. Es va participar a l’Assemblea de Governs Locals i Regionals organitzada per ONU-Habitat i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).


Ernest Maragall, vicepresident de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació, amb Maimunah Mohd Sharif, directora executiva del Programa de les Nacions Unides pels Assentaments Humans, a Katowice

En el marc de la presidència portuguesa de la UE (primer semestre del 2021) es va revisar l’Agenda Urbana de la UE, i l’AMB va ser un dels quatre governs locals europeus convidats a contribuir sobre les noves prioritats urbanes, amb visió metropolitana, de cara a la definició de noves col·laboracions i l’aprovació de la declaració de Ljubljana i per elaborar el pla de treball per a la renovació de l’Agenda Urbana Europea (2021). 

En aquest mandat, s’ha celebrat al Citilab de Cornellà (2022) el congrés internacional MetroSolutions, amb l’objectiu de crear debat i compartir solucions innovadores als reptes als quals s’enfronten les metròpolis del món i que estan definits a les agendes globals de les Nacions Unides. El congrés es va constituir com a punt de trobada entre xarxes internacionals de ciutats, organitzacions internacionals, representants polítics, tècnics, gestors i professionals al servei de les metròpolis. Va reunir 210 persones, va comptar amb 83 presentacions d’experts provinents de 21 països de quatre continents (Àfrica, Amèrica, Europa i Àsia) i va comptar amb la col·laboració d’ONU-Habitat, Metropolis, MedCities i Metrex.

A través d’11 taules rodones i 9 tallers participatius, es van presentar i treballar solucions metropolitanes relacionades amb temàtiques com la governança i la legitimitat democràtica, la gestió eficient i el bon govern, les solucions tecnològiques, les solucions verdes i blaves, la inclusió social, de gènere i de diversitats, la informalitat, la planificació de la ciutat, l’urbanisme, la resiliència i la innovació, les dades i els indicadors, la comunicació, el futur de les metròpolis o la transferència de coneixement i de bones pràctiques entre unes metròpolis i altres.

El congrés va reflexionar al voltant del concepte de solucions metropolitanes, i de les seves característiques, dimensions, tipologies o instruments per implementar-les. El congrés va posar de manifest la importància de les solucions metropolitanes i que les metròpolis tinguin un paper més ampli en la política global, per aconseguir fer front als reptes globals de desenvolupament i avançar cap a la consecució de metròpolis més democràtiques, ben governades, inclusives, equitatives, innovadores i resilients. 


Congrés internacional MetroSolutions